Werkwijze - Aalsterveld Psychologen Mediation

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van Aalsterveld Psychologen of via aalsterveld.mediation@gmail.com. Wanneer u graag eerst telefonisch wil kennismaken met de mediator wordt u op een afgesproken tijdstip teruggebeld. Mochten u en de andere betrokkene(n) geen behoefte hebben aan een telefonische kennismaking dan kan direct een eerste afspraak worden ingepland in Beuningen of Geldermalsen. Na het inplannen van de afspraak ontvangt u beiden per mail aanvullende informatie over mediation. Het is raadzaam deze informatie goed door te nemen voorafgaand aan het eerste gesprek.

In het eerste gesprek wordt met u besproken wat de aard van het probleem is waarvoor u contact heeft opgenomen. Samen met u wordt vervolgens gekeken wat uw wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van de mediation. Afhankelijk hiervan zal een inschatting worden gemaakt van het aantal benodigde gesprekken. Over het algemeen zijn mediation trajecten van korte duur (gemiddeld 5 gesprekken). Het eerste gesprek duurt anderhalf uur, de frequentie en duur van de overige gesprekken wordt in onderling overleg vastgesteld.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Betrokkenen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen, tenzij zij hier zelf andere afspraken met elkaar over willen maken. De afspraken kunnen op papier komen te staan in een overeenkomst indien gewenst. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu